ISTDP PRE-CORE. Introductory course in Helsinki, 4-6th of May

Welcome to ISTDP PRE-CORE introductory course in Helsinki on 4-6th of May. For information in other languages, click here for Finnish and here for Swedish.

We’re very excited to offer ISTDP training in Finland for the first time. Following the workshop by Jon Frederickson at the end of March this year, to our knowledge this will be the second ISTDP event in Finland. The three-day course gives a complete introduction to the theoretical and practical foundations of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, ISTDP. Alongside theoretical lectures, the course includes skills training, role-plays, observation of actual therapy video and group discussions. This is the main content:

 • an introduction to the central theoretical principles of ISTDP
 • practical skills to establish an effective working alliance and a consistent focus on affect
 • practical skills to assess and regulate anxiety manifestations during sessions
 • practical skills to identify and manage defenses and resistance
 • a critical introduction to the evidence base for ISTDP and other short-term dynamic therapies

The course is open for psychotherapists and psychologists, as well as students within these fields.

The course is led by lic. psychologist Thomas Hesslow. He runs the ISTDP-unit at the psychiatric outpatient clinic Kronan in northwestern Stockholm. He’s a certified ISTDP-therapist, trained by Jon Frederickson, Tobias Nordqvist and Peter Lilliengren. Currently he’s in Jon Frederickson’s Training of trainers program to become an ISTDP teacher and supervisor. He’s also on the board of the Swedish society for ISTDP and doing ISTDP-research part-time. Before doing ISTDP he specialized in dialectical behavior therapy, DBT.

ISTDP pre-core
Pre-core in Stockholm early 2019.

PRE-CORE is a prerequisite for later entering ISTDP Core training, which is the three year program to become a certified ISTDP therapist. Thomas Hesslow and Liv Raissi are planning for a Core training in Helsinki starting during fall 2020. More information on this is due later this spring.

For more information about the ISTDP PRE-CORE in Helsinki and details for registration, please download the flyer in English, Finnish or Swedish.

ISTDP Fördjupningsworkshop i Göteborg 3:e och 9:e juni

Här kommer information från Liv Raissi om en ISTDP fördjupningsworkshop som äger rum i juni.

Liv Raissi erbjuder två sammanhängande workshops där vi fördjupar oss detaljerat i den teoretiska och praktiska förståelsen av terapiinterventioner. Det kommer bli undervisning kring interventioner, en hel del anpassade övningar utifrån målmedveten träning, rollspel, diskussion, videoexempel och umgänge över ett glas vin för den som vill!

liv raissi workshop
Liv Raissi föreläser 2019

Man skulle kunna säga att terapi mycket handlar om att terapeuten observerar vad patienten gör, vad terapeuten känner inför vad patienten gör mot sig själv och för sig själv, och vad terapeuten hoppas att patienten ska göra för sig själv och inte göra för sig själv. ISTDP-interventioner baseras till stor del utifrån denna princip. Ju mer man förstår bakgrunden till en intervention, desto mer genuint kan man förmedla den i egna ord och den får ökad effekt hos patienten. Patienten kommer att uppleva att man verkligen pratar till den vilket stärker alliansen och terapiprocessen kan bli smidigare. Den ökande förståelsen för innebörden i interventioner och patientens responser leder också till att man kan använda sig av sina egna fysiska och känslomässiga responser på patienten för att kunna stärka sin bedömning av patienten.

Under dessa två workshopskvällar får du lära dig att lyssna till orden som patienten säger, observera hur patienten säger det och vad du känner inför det som patienten förmedlar verbalt och icke-verbalt. Första tillfället fokuserar främst på undervisning med olika typer av tillhörande övningar och rollspel. Andra tillfället ägnas mer åt videoanalyser av terapiprocesser. Vid andra tillfället kommer det även att bjudas på vin i pausen och du är välkommen att stanna efteråt för lite mingel. Varmt välkommen med din anmälan! 

Datum: 3/6 och 9/6
Tid: kl 17:00-20:30
Pris: 1500 kr ex moms för båda kvällarna (studentpris: 750 kr ex moms) Fika och vin ingår.
Plats: Fjärde Långgatan 5, vån 1 i GCKs lokaler, Göteborg
Målgrupp: Leg psykologer, leg psykoterapeuter, läkare, psykolog- och psykoterapistudenter
Kursledare och arrangör: Liv Raissi, leg psykolog, ISTDP-terapeut/handledare
Anmälan: Maila liv.raissi@affekta.se ditt namn och faktureringsadress. 

Ladda ner flyer här om du vill ha informationen för utskrift

ISTDP PRE-CORE, Introduktionsutbildning i Stockholm 26-28:e maj

Välkommen till ISTDP PRE-CORE, introduktionsutbildning till ISTDP i Stockholm den 26-28:e maj 2020. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till intensiv dynamisk korttidsterapi. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där du får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
 • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
 • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
 • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd

Kursen leds av de legitimerade psykologerna Niklas Rasmussen och Thomas Hesslow, som tidigare startade ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst och som båda är certifierade ISTDP-terapeuter och ISTDP-handledare. De har sedan 2015 haft kontinuerlig handledning av Tobias Nordqvist och Jon Frederickson.

Inga förkunskaper krävs. Kursen riktar sig i första hand till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter, men denna kursomgång välkomnar vi även annan vårdpersonal som kan ha nytta av grundläggande ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

ISTDP pre-core
pre-core vid Psykiatri Nordväst i januari 2019

Kursavgiften är 4 500 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. I mån av plats kan heltidsstudenter från något av landets psykologprogram gå kursen till reducerad kostnad (3000 kr). Kursen kommer att äga rum ISTDP-mottagningen Stockholm vid Mariatorget.

PRE-CORE ger grundläggande kunskaper och färdigheter som är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga Core-­utbildningen, om du önskar göra detta senare.

För mer information om kursen och anmälningsinstruktioner, se flyer för ISTDP PRE-CORE.

Vårprogram 2020

Här är en introduktion till vårt vårprogram för 2020.

Den här våren har föreningen och våra samarbetspartners ett fullspäckat program för den ISTDP-intresserade, så vi tänkte passa på att berätta lite om det. Sammanlagt kommer föreningen och dess medlemmar hålla fem fristående evenemang, fem pre-core och två avancerade handledningar.

Fristående evenemang

Redan i nästa vecka drar vi igång vårt vårprogram 2020, då Reiko Ikemoto-Joseph föreläser via videolänk om skuld och den läkande kraft som en full upplevelse av hälsosam skuld kan innebära. Läs gärna intervjun med henne som vi gjorde i december. Kvällen den 29:e januari 18.00-20.30.

Nina Klarin porträtt

Några veckor senare är det sedan dags för Nina Klarin att föreläsa i Malmö om det graderade formatet av ISTDP. Vi har hunnit med att göra en kortare intervju med henne också, som du kan hitta här.
Eftermiddagen den 15:e februari, 13.00-16.00

Jon Frederickson portrait

I mars har vi sedan två evenemang med Jon Frederickson. Först en heldagsworkshop om depression den sjätte mars. Och några veckor senare åker han till Helsingfors där han tillsammans med den svenska ISTDP-föreningen ska bidra till att sprida ISTDP i Finland. I Helsingfors är temat arbete med trauma inom ISTDP, och workshopen äger rum den 26:e mars.Slutligen så kommer Beata Zaloga till Göteborg i slutet av april för att föreläsa om fragile character structure. Beata är en av de drivande inom den polska ISTDP-gemenskapen. Heldagsworkshopen äger rum den 21:a april.

Utbildningar

Frida Salman Lisak kommer hålla tre introduktionskurser (“pre-core”) under våren. I januari är hon hemma i Göteborg, i februari nere i Skåne och i mars ska hon bege sig till Örebro.

I Stockholm kommer Ola Berge hålla pre-core i början av mars, och 26-28:e maj kommer Niklas Rasmussen och Thomas Hesslow hålla ytterligare en omgång av introduktionsutbildningen.

För de som är intresserade av att påbörja den treåriga coreutbildningen så meddelar ISTDP-institutet att denna kommer att starta i Stockholm i maj med Ola som lärare, i Skåne i mars med Liv och Nina som lärare, och i Göteborg i mars med Frida och Liv som lärare (samt i höst i Stockholm med mig, Thomas, som lärare).

Vad gäller avancerad handledning för de som redan avslutat coreutbildningen så kommer Tobias Nordqvist hålla två tillfällen under våren. I slutet av mars kommer han och Peter Lilliengren hålla en grupp i Stockholm, och i slutet av maj så kommer han hålla en grupp tillsammans med Monica Urru i Rom, Italien.

Årsmöte 2020 och verksamhetsberättelse för 2019

Lördagen den 15/2 klockan 10.00-12.00 kommer ISTDP-föreningens årsmöte äga rum i Sverigehälsans lokaler i Malmö. Eftersom den nuvarande styrelsen (Peter, Victoria, Arvid, Maria, Sandra och Thomas) har suttit i två år är det dags att välja en ny sådan. Vi hoppas även att det kommer in några motioner så att vi tillsammans får möjlighet att diskutera föreningens framtid.

Nina Klarin porträtt
Nina Klarin

Efter ISTDP-föreningens årsmöte kommer Nina Klarin att föreläsa mellan 13.00 och 16.00 om det graderade formatet av ISTDP, vilket i korthet innebär de interventioner som vi använder för att arbeta med primitiva försvar och hög ångest. Nina är leg. psykoterapeut, leg. läkare och psykiater, kliniskt verksam i Lund. Hon är dessutom en del av ISTDP-institutet, där hon bedriver ISTDP-utbildning och handledning. Så här beskriver Nina sin föreläsning:

Graderat arbete vid utmattning, somatisering och repression hos en kvinna med regressiva försvar. Jag kommer att presentera klipp från en ännu inte avslutad terapi som jag hoppas kan tjäna som underlag för att exemplifiera passager man kan stöta på med patienter som ligger till höger på spektrum. Har givit mig själv uppgiften att utifrån dessa klipp försöka ge teoretiskbakgrund till mina interventioner och hoppas vi kan samtala om de vägar som väljs av mig och patienten.

Dagen är öppen för föreningens medlemmar, som går gratis på föreläsningen med Nina. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer på årsmötet för att diskutera föreningens arbete och framtid. Anmäl er till Peter Lilliengren peter.lilliengren@affekta.se så att vi vet ungefär hur många vi blir och kan förbereda fika.

Genom länken längre ner kan du ladda ner dagordningen för årsmötet och verksamhetsberättelse för 2019. Här är ett utdrag ur verksamhetsberättelsen:

Föreningen har arrangerat eller medarrangerat ett flertal events under året. Det första planerades redan 2018 och ägde rum i januari 2019 då dr. Angela Cooper från Halifax besökte Stockholm och höll en 2-dagars workshop kring ISTDP vid medicinskt oförklarade symptom. Första dagen närvarade ca 50 personer och till den andra dagen som fokuserade på handledning kom ca 20 personer. Bägge dagarna var mycket uppskattade av de som närvarade och vi har fortsatt kontakt med Ange kring möjligheten att komma till Sverige igen längre fram. Det andra större eventet som föreningen var medarrangör till var en 2-dagars workshop kring behandlingsresistent depression och ISTDP med dr. Joel Town som också han är verksam i Halifax, Kanada. Workshoppen hölls i Göteborg i oktober 2019 i samarbete med Liv Raissi. Totalt närvarade ca 45 personer på de båda dagarna som var mycket uppskattade av de som var där!

Verksamhetsberättelsen för 2019

Här hittar du föreningens revisionsberättelse:

[CANCELLED] Beata Zaloga workshop on fragile character structure in April 2020

CANCELLED. This event has been cancelled.

In April, the polish ISTDP therapist and teacher Beata Zaloga visits Göteborg for a one-day workshop on the topic of fragile character structure. Fragile character structure refers to patients whose identity is fragmented and dependent on primitive defenses such as projection, somatization and splitting.

Beata Zaloga
Beata Zaloga

Fragile character structure represents one of the greatest challenges in the psychotherapeutic field. The group of patients with this profile suffer from longstanding difficulties with projection, denial and splitting, often resulting in severe psychiatric symptoms including borderline personality organization. In ISTDP, a combination of the graded format and structural integration is needed to help patients build more emotional capacity and a more stable sense of self. Over time, increases in emotional capacity allows feelings to break through into consciousness.

This case presentation will show you how to:

 • Help the patient to face feelings they avoided through their self-neglect
 • Help the patient see and let go of defences of somatization, weepiness and projection
 • Use the technique of bracing to build the capacity to bear feelings without using primitive defences
 • Help the patient process unconscious feelings so they do not need to ward them off through self-punishment.

Beata Zaloga brings a uniquely warm and delicate touch to the therapy encounter. Another reminder of how different voices around the world give us a richer perspective on how ISTDP can embody the human encounter.

Jon Frederickson

For more information about this Beata Zaloga workshop and registration, see this flyer.

Jon Frederickson workshop on character resistance in Göteborg, October 18th, 2020

In October, Jon Frederickson invites you to a workshop in Göteborg on how to use ISTDP in the treatment of “character resistance”. Character resistance refers to patients who are heavily identified with self-negligent and self-destructive behaviors.

Jon Frederickson portrait
Jon Frederickson

Imagine you meet a patient who has defeated every therapist he has seen for thirty years. He’s not sure he has a problem. He’s not sure anyone can help him. He has given up. He thinks his previous therapist was “bullshit.” He has come only because someone sent him. Then he asks: “What should I do here?”

How do we begin therapy if no problem is declared? Can we explore anything if it is not the patient’s will to do therapy? What’s a good way to handle projection? What do we do when the patient devalues the therapist? In this presentation of a videotaped initial session, Jon Frederickson will show how to work with treatment destructive defenses that would prevent any therapeutic alliance from forming. The case will also show how to mobilize an unconscious therapeutic alliance when there is no conscious therapeutic alliance.

In this workshop, you will learn how to:

 • Maintain a therapeutic focus in the face of provocation and acting out.
 • Deactivate projections.
 • Mobilize the patient’s will to the task.
 • Turn the patient against his treatment destructive defenses

We will go through the videotape moment by moment to show how to assess and intervene on a microscopic level. The emphasis will be not just on learning theory, but on developing intervention skills.

For more information, see this flyer. Welcome to Göteborg!

Jon Frederickson depression workshop in Stockholm on March 6th

Jon Frederickson

To treat depression, we must know what causes it. And by learning to assess each patient response, we can figure out what causes depression even in the therapy. Then we can address the cause and help the patient overcome her depression.

In this videotape presentation of a therapy session, we will learn how to identify what makes patients depressed so we can help them recover. The patient had suffered for years in spite of various therapies. She had a pattern of overworking, doing the work of others, and not being able to stand up for herself. Her husband was unemployed by choice, so she was the sole source of support. Due to her self-criticism, she couldn’t see her genuine capacities and strengths.

Through the moment-to-moment analysis of the session, we will learn how to support depressed patients, how to help them build the inner strength they need to face the feelings they have feared, and how to help them bear together with us what they could not bear alone.

This one-day workshop will take place at Ersta Bräcke Sköndal Högskola on the 6th of March 2020. For information and registration, download this flyer.

Jon Frederickson trauma workshop in Helsinki in March 2020

Jon Frederickson

As the writer William Faulkner once said, “The past is never dead. It’s not even past.” And what better example of that can we find than in the ways patients relive their traumas from the past in their present life. Every therapist knows that what patients cannot put into words they will put into action. The question becomes: how do we help patients move from reliving their traumas in therapy to being able to work through those traumas so that they become free to live into life in a new way.

We will study a videotaped three-hour initial session with a woman who had been in therapy for over twenty years. Her therapy had helped her understand her past cognitively, but it had not changed her emotionally. She was still suffering from depression, anxiety, and a series of relationships with abusive men.

Learning objectives:

 • to help patients work through traumatic memories and experiences.
 • how to help patients bear what was once unbearable.
 • how to link bodily experiences in therapy with past traumas.
 • how to deactivate projections onto the therapist.
 • how to help patients move from reliving the past to living in the present.

The event will take place on the 26th of March in downtown Helsinki. For more information and registration, here´s a flyer. For information in Finnish, follow this link.

Core startar i Stockholm 2020

I september 2020 startas en ny treårig utbildning i ISTDP, en så kallad coregrupp, i Stockholm. Huvudlärare är Thomas Hesslow, och dessutom kommer Ange Cooper, Allan Abbass och Nina Klarin att hålla i delar av utbildningen. Kursgruppen kommer att innehålla psykologer, psykoterapeuter, läkare och även andra yrkesgrupper för att skapa en engagerande tvärfacklig inlärningsmiljö. Utbildningen följer samma struktur som de andra coreutbildningarna, men arbete med psykiatrisk problematik och medicinskt oförklarade symptom kommer att genomsyra de tre åren. Här är en flyer med mer info.