Vårprogram 2020

Här är en introduktion till vårt vårprogram för 2020.

Den här våren har föreningen och våra samarbetspartners ett fullspäckat program för den ISTDP-intresserade, så vi tänkte passa på att berätta lite om det. Sammanlagt kommer föreningen och dess medlemmar hålla fem fristående evenemang, fem pre-core och två avancerade handledningar.

Fristående evenemang

Redan i nästa vecka drar vi igång vårt vårprogram 2020, då Reiko Ikemoto-Joseph föreläser via videolänk om skuld och den läkande kraft som en full upplevelse av hälsosam skuld kan innebära. Läs gärna intervjun med henne som vi gjorde i december. Kvällen den 29:e januari 18.00-20.30.

Nina Klarin porträtt

Några veckor senare är det sedan dags för Nina Klarin att föreläsa i Malmö om det graderade formatet av ISTDP. Vi har hunnit med att göra en kortare intervju med henne också, som du kan hitta här.
Eftermiddagen den 15:e februari, 13.00-16.00

Jon Frederickson portrait

I mars har vi sedan två evenemang med Jon Frederickson. Först en heldagsworkshop om depression den sjätte mars. Och några veckor senare åker han till Helsingfors där han tillsammans med den svenska ISTDP-föreningen ska bidra till att sprida ISTDP i Finland. I Helsingfors är temat arbete med trauma inom ISTDP, och workshopen äger rum den 26:e mars.Slutligen så kommer Beata Zaloga till Göteborg i slutet av april för att föreläsa om fragile character structure. Beata är en av de drivande inom den polska ISTDP-gemenskapen. Heldagsworkshopen äger rum den 21:a april.

Utbildningar

Frida Salman Lisak kommer hålla tre introduktionskurser (“pre-core”) under våren. I januari är hon hemma i Göteborg, i februari nere i Skåne och i mars ska hon bege sig till Örebro.

I Stockholm kommer Ola Berge hålla pre-core i början av mars, och 26-28:e maj kommer Niklas Rasmussen och Thomas Hesslow hålla ytterligare en omgång av introduktionsutbildningen.

För de som är intresserade av att påbörja den treåriga coreutbildningen så meddelar ISTDP-institutet att denna kommer att starta i Stockholm i maj med Ola som lärare, i Skåne i mars med Liv och Nina som lärare, och i Göteborg i mars med Frida och Liv som lärare (samt i höst i Stockholm med mig, Thomas, som lärare).

Vad gäller avancerad handledning för de som redan avslutat coreutbildningen så kommer Tobias Nordqvist hålla två tillfällen under våren. I slutet av mars kommer han och Peter Lilliengren hålla en grupp i Stockholm, och i slutet av maj så kommer han hålla en grupp tillsammans med Monica Urru i Rom, Italien.

Årsmöte 2020 och verksamhetsberättelse för 2019

Lördagen den 15/2 klockan 10.00-12.00 kommer ISTDP-föreningens årsmöte äga rum i Sverigehälsans lokaler i Malmö. Eftersom den nuvarande styrelsen (Peter, Victoria, Arvid, Maria, Sandra och Thomas) har suttit i två år är det dags att välja en ny sådan. Vi hoppas även att det kommer in några motioner så att vi tillsammans får möjlighet att diskutera föreningens framtid.

Nina Klarin porträtt
Nina Klarin

Efter ISTDP-föreningens årsmöte kommer Nina Klarin att föreläsa mellan 13.00 och 16.00 om det graderade formatet av ISTDP, vilket i korthet innebär de interventioner som vi använder för att arbeta med primitiva försvar och hög ångest. Nina är leg. psykoterapeut, leg. läkare och psykiater, kliniskt verksam i Lund. Hon är dessutom en del av ISTDP-institutet, där hon bedriver ISTDP-utbildning och handledning. Så här beskriver Nina sin föreläsning:

Graderat arbete vid utmattning, somatisering och repression hos en kvinna med regressiva försvar. Jag kommer att presentera klipp från en ännu inte avslutad terapi som jag hoppas kan tjäna som underlag för att exemplifiera passager man kan stöta på med patienter som ligger till höger på spektrum. Har givit mig själv uppgiften att utifrån dessa klipp försöka ge teoretiskbakgrund till mina interventioner och hoppas vi kan samtala om de vägar som väljs av mig och patienten.

Dagen är öppen för föreningens medlemmar, som går gratis på föreläsningen med Nina. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer på årsmötet för att diskutera föreningens arbete och framtid. Anmäl er till Peter Lilliengren peter.lilliengren@affekta.se så att vi vet ungefär hur många vi blir och kan förbereda fika.

Genom länken längre ner kan du ladda ner dagordningen för årsmötet och verksamhetsberättelse för 2019. Här är ett utdrag ur verksamhetsberättelsen:

Föreningen har arrangerat eller medarrangerat ett flertal events under året. Det första planerades redan 2018 och ägde rum i januari 2019 då dr. Angela Cooper från Halifax besökte Stockholm och höll en 2-dagars workshop kring ISTDP vid medicinskt oförklarade symptom. Första dagen närvarade ca 50 personer och till den andra dagen som fokuserade på handledning kom ca 20 personer. Bägge dagarna var mycket uppskattade av de som närvarade och vi har fortsatt kontakt med Ange kring möjligheten att komma till Sverige igen längre fram. Det andra större eventet som föreningen var medarrangör till var en 2-dagars workshop kring behandlingsresistent depression och ISTDP med dr. Joel Town som också han är verksam i Halifax, Kanada. Workshoppen hölls i Göteborg i oktober 2019 i samarbete med Liv Raissi. Totalt närvarade ca 45 personer på de båda dagarna som var mycket uppskattade av de som var där!

Verksamhetsberättelsen för 2019

Beata Zaloga workshop on fragile character structure in April 2020

In April, the polish ISTDP therapist and teacher Beata Zaloga visits Göteborg for a one-day workshop on the topic of fragile character structure. Fragile character structure refers to patients whose identity is fragmented and dependent on primitive defenses such as projection, somatization and splitting.

Beata Zaloga
Beata Zaloga

Fragile character structure represents one of the greatest challenges in the psychotherapeutic field. The group of patients with this profile suffer from longstanding difficulties with projection, denial and splitting, often resulting in severe psychiatric symptoms including borderline personality organization. In ISTDP, a combination of the graded format and structural integration is needed to help patients build more emotional capacity and a more stable sense of self. Over time, increases in emotional capacity allows feelings to break through into consciousness.

This case presentation will show you how to:

 • Help the patient to face feelings they avoided through their self-neglect
 • Help the patient see and let go of defences of somatization, weepiness and projection
 • Use the technique of bracing to build the capacity to bear feelings without using primitive defences
 • Help the patient process unconscious feelings so they do not need to ward them off through self-punishment.

Beata Zaloga brings a uniquely warm and delicate touch to the therapy encounter. Another reminder of how different voices around the world give us a richer perspective on how ISTDP can embody the human encounter.

Jon Frederickson

For more information about this Beata Zaloga workshop and registration, see this flyer.

Jon Frederickson workshop on character resistance in Göteborg, October 18th, 2020

In October, Jon Frederickson invites you to a workshop in Göteborg on how to use ISTDP in the treatment of “character resistance”. Character resistance refers to patients who are heavily identified with self-negligent and self-destructive behaviors.

Jon Frederickson portrait
Jon Frederickson

Imagine you meet a patient who has defeated every therapist he has seen for thirty years. He’s not sure he has a problem. He’s not sure anyone can help him. He has given up. He thinks his previous therapist was “bullshit.” He has come only because someone sent him. Then he asks: “What should I do here?”

How do we begin therapy if no problem is declared? Can we explore anything if it is not the patient’s will to do therapy? What’s a good way to handle projection? What do we do when the patient devalues the therapist? In this presentation of a videotaped initial session, Jon Frederickson will show how to work with treatment destructive defenses that would prevent any therapeutic alliance from forming. The case will also show how to mobilize an unconscious therapeutic alliance when there is no conscious therapeutic alliance.

In this workshop, you will learn how to:

 • Maintain a therapeutic focus in the face of provocation and acting out.
 • Deactivate projections.
 • Mobilize the patient’s will to the task.
 • Turn the patient against his treatment destructive defenses

We will go through the videotape moment by moment to show how to assess and intervene on a microscopic level. The emphasis will be not just on learning theory, but on developing intervention skills.

For more information, see this flyer. Welcome to Göteborg!

Jon Frederickson depression workshop in Stockholm on March 6th

Jon Frederickson

To treat depression, we must know what causes it. And by learning to assess each patient response, we can figure out what causes depression even in the therapy. Then we can address the cause and help the patient overcome her depression.

In this videotape presentation of a therapy session, we will learn how to identify what makes patients depressed so we can help them recover. The patient had suffered for years in spite of various therapies. She had a pattern of overworking, doing the work of others, and not being able to stand up for herself. Her husband was unemployed by choice, so she was the sole source of support. Due to her self-criticism, she couldn’t see her genuine capacities and strengths.

Through the moment-to-moment analysis of the session, we will learn how to support depressed patients, how to help them build the inner strength they need to face the feelings they have feared, and how to help them bear together with us what they could not bear alone.

This one-day workshop will take place at Ersta Bräcke Sköndal Högskola on the 6th of March 2020. For information and registration, download this flyer.

Jon Frederickson trauma workshop in Helsinki in March 2020

Jon Frederickson

As the writer William Faulkner once said, “The past is never dead. It’s not even past.” And what better example of that can we find than in the ways patients relive their traumas from the past in their present life. Every therapist knows that what patients cannot put into words they will put into action. The question becomes: how do we help patients move from reliving their traumas in therapy to being able to work through those traumas so that they become free to live into life in a new way.

We will study a videotaped three-hour initial session with a woman who had been in therapy for over twenty years. Her therapy had helped her understand her past cognitively, but it had not changed her emotionally. She was still suffering from depression, anxiety, and a series of relationships with abusive men.

Learning objectives:

 • to help patients work through traumatic memories and experiences.
 • how to help patients bear what was once unbearable.
 • how to link bodily experiences in therapy with past traumas.
 • how to deactivate projections onto the therapist.
 • how to help patients move from reliving the past to living in the present.

The event will take place on the 26th of March in downtown Helsinki. For more information and registration, here´s a flyer.

Core startar i Stockholm 2020

I september 2020 startas en ny treårig utbildning i ISTDP, en så kallad coregrupp, i Stockholm. Huvudlärare är Thomas Hesslow, och dessutom kommer Ange Cooper, Allan Abbass och Nina Klarin att hålla i delar av utbildningen. Kursgruppen kommer att innehålla psykologer, psykoterapeuter, läkare och även andra yrkesgrupper för att skapa en engagerande tvärfacklig inlärningsmiljö. Utbildningen följer samma struktur som de andra coreutbildningarna, men arbete med psykiatrisk problematik och medicinskt oförklarade symptom kommer att genomsyra de tre åren. Här är en flyer med mer info.

Introduktionsutbildning i Stockholm 4-6:e mars

I mars 2020 kommer en ny omgång av introduktionsutbildningen pre-core att hållas i Stockholm. Såhär skriver kursledaren Ola Berge:

ISTDP-teamet vid Norra Stockholms Psykiatri är stolta att presentera den första möjligheten att gå en Pre-Core inom ramen för vår klinik. Utbildningen erbjuder ett tillfälle att under tre dagar introduceras till de centrala begreppen inom ISTDP och få möjlighet att pröva på att arbeta utifrån metodens grundläggande principer. Utbildningen kommer att äga rum i NSP:s lokaler vid Sankt Eriksplan den 4-6:e mars 2020. För de som sedan är intresserade av att ta intresset vidare ger Pre-Core behörighet till den treåriga Core-utbildningen, som även den kommer att dra igång inom NSP under 2020.

Följ länken för inbjudan till Pre-Core: länk

Föreläsning med Reiko Ikemoto-Joseph: “The Healing Power of Guilt in Davanloo’s ISTDP”

Den 29:e januari 2020 arrangerar Svenska föreningen för ISTDP en föreläsningskväll med Reiko Ikemoto-Joseph i Stockholm. Föreläsningen handlar om den centrala roll som skuld spelar inom ISTDP: å ena sidan att undvikandet av skuld ses som en av de främsta orsakerna till psykopatologi, och å andra sidan att den terapeutiska upplevelsen av skuld har en enorm läkande potential.

Reiko Ikemoto-Joseph

Reiko läste coreutbildningen med Robert Neborsky och Josette Ten Have-de Labije, och har sedermera vidareutbildat sig under John Rathauser. Hon är äktenskaps- och familjeterapeut verksam i Los Angeles, Californien. Hon höll en mycket uppskattad presentation vid den senaste IEDTA-konferensen i Boston.

Pris: Gratis för föreningens medlemmar
Lokal: Aulan på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Reiko kommer att hålla föreläsningen via videolänk.
Tider: 18.00-20.30
Förtäring: Föreningen bjuder på en macka och något att dricka. Meddela om du önskar specialkost i din anmälan.

Läs mer i den här flyern.

Allan Abbass i Amsterdam januari 2020

För de som inte kan hålla sig fram tills augusti då Allan Abbass kommer till Stockholm och Köpenhamn så kan man se honom redan nu i januari i Amsterdam. Tvådagarskursen handlar om depression och psykosomatiska besvär, och den äger rum 15-16:e januari i Keizergrachtkerk.

This 2-day immersion course will identify and provide a framework for understanding the various types of depression and somatic symptom presentations in your clinical practice and demonstrate the psychodiagnostic and treatment processes aimed at getting to the roots of these resistances. This course offers rich video illustrations from actual psychotherapy sessions across the spectrum of patients with this condition including those with comorbid somatic symptom, anxiety and dissociative disorders.

Allan Abbass


Se flyer här för mer information.