Utbildning inom ISTDP sker vanligtvis genom det som kallas för Core-utbildning, ett treårigt utbildningsprogram som i nuläget finns i Stockholm, Göteborg och Lund. För att bli antagen till Core krävs generellt att man har en psykolog- eller psykoterapeutlegitimation, samt att man har genomgått introduktionskursen “pre-core”, men det finns undantag från detta. Flera av Core-utbildningarna är ackrediterade som en del av specialistutbildningen för psykologer. Under fliken “aktuellt” hittar du annonser för pre-core och core-utbildningar. Core-utbildning i Sverige hålls av de som genomgått den internationella lärar- och handledarutbildningen “Training for trainers” som arrangeras av Jon Frederickson.

Utöver Core-utbildningen ges ISTDP-utbildning inom ramarna för flera SAPU-kurser, valbara kurser på psykologprogrammen vid Stockholms och Göteborgs Universitet, samt på den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen på Ersta Bräcke Sköndal Högskola.