Hem

Välkommen till Svenska Föreningen för ISTDP!

Svenska Föreningen för ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) består av psykologer, psykoterapeuter och andra som har intresse för och kunskap om ISTDP. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av ISTDP i Sverige genom att:

  • vara ett forum för terapeuter som arbetar med eller har ett intresse för ISTDP
  • sprida kunskap om ISTDP genom seminarier, workshops och konferenser
  • verka för kontakt med ISTDP-föreningar i andra länder
  • sprida och främja forskning om ISTDP

ISTDP är en tidseffektiv psykodynamisk terapiform som syftar till att åstadkomma djupgående terapeutiska förändringar. Metoden lämpar sig bland annat för personer med ångestbesvär, depression, psykosomatiska reaktioner (kroppsliga reaktioner på känslomässig påfrestning, t.ex. huvudvärk eller yrsel), relationssvårigheter och/eller självdestruktiva beteenden. Detta är problem som inte sällan hör ihop med anknytningsproblematik. Läs mer om ISTDP här.

Utbildning i ISTDP ges i form av en tredagars introduktionskurs (pre-core) och en avancerad treårig utbildning (core) som ger internationella ISTDP-institutets certifiering. Är du intresserad av de aktuella utbildningar som ges, se under fliken “Aktuellt” eller gå in på facebooksidan ISTDP Sverige.

Önskar du bli medlem i föreningen? Läs här. Som medlem får du reducerat pris på samtliga konferenser och workshops som föreningen anordnar. Går du eller har du gått i den grundläggande tre-åriga ISTDP-utbildningen (sk. core-training), har du möjlighet att listas som ISTDP-terapeut under Terapeuter.