Material

Material för ISTDP-terapeuter.

Kvantitativ utvärdering

Introduktion till kvantitativ utvärdering av resultat från terapier. Funderar du kring att börja mäta resultaten av dina behandlingar? Det här är en guide till hur man kan mäta resultaten av sina terapier med hjälp av skattningsskalor. Att ha “objektiv” data på sina resultat har många fördelar, som till exempel att det hjälper en att reflektera över varför vissa klienter inte fått resultat, eller att det ger oss data som vi kan använda för att sälja ISTDP som metod. 

ISTDP-team

Manual för att starta ett ISTDP-team. Funderar du på att starta ett ISTDP-team? Läs den här guiden först. Du kan även kontakta oss i styrelsen så hjälper vid dig att komma i kontakt med personer som har erfarenheter av att starta team. 

Evidensrapport

Rapport från maj 2019 om evidensläget för ISTDP Har du en chef som undrar över evidensläget för ISTDP? Skriv ut den här rapporten och ge till chefen. 

Handledning utan kollegor

Jon Fredericksons rekommendationer för självhandledning. Är du i behov av handledning utifrån ISTDP men har inga kollegor eller handledare till hands? Jon har skrivit en guide om hur man kan titta på sina egna videoinspelade terapisessioner och få ut så mycket som möjligt av dem.