ISTDP FOR THE RESISTANT CLIENT: IMMERSION MED ALLAN ABBASS

Motstånd är vanligt inom alla former av psykoterapi. Förutom att det är väldigt kostsamt och frustrerande för behandlare så leder det även till att behandlingarna förlängs, patienterna hoppar av och till att vissa behandlingar har negativ effekt. För att bemöta problemet med motstånd utvecklade Habib Davanloo intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Den centrala terapeutiska processen i ISTDP baseras på ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och bemöta patientens motstånd, ångest och ambivalens. Enligt den forskning som genomförts på metoden möjliggör ISTDP behandling av upp till 86% av patienterna som söker psykoterapi.  

 Med hjälp av videoinspelade terapier presenterar Allan Abbass under den här fyradagarskursen en grundläggande introduktion till ISTDP följt av en fördjupning inom området motstånd. Abbass är professor i psykologi och psykiatri, verksam vid Dalhousie University i Halifax, Kanada, där han bland annat driver ”Centre for Emotions and Health”. Han har publicerat hundratals artiklar om process och utfall i ISTDP, och han är dessutom inblandad i arbetet bakom Cochrane Reviews utvärderingar av dynamisk korttidsterapi.

 Kursen berör följande teman:

– Grunderna i Davanloos metapsykologi

– Översikt av lämpliga patienter med videoexempel

– Psykodiagnostisk bedömning av motståndet

– De centrala interventionerna i ISTDP

– Att anpassa och hitta rätt timing i interventionerna

– Partiell och fullständig upplåsning av det omedvetna

– Behandlingsprocessen för patienter med högt motstånd

Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mail (på engelska) till abbass@bellaliant.net.

Kostnaden för studenter är 1100 kanadensiska dollar och för yrkesverksamma 1200 (ca 6700 resp. 7300 SEK). Priset inkluderar lunch, fika och handouts.

Datum: 11-14 september

Plats: Campus Ersta, Ersta-Sköndal Högskola.

Core-utbildning i ISTDP i Stockholm 2014-2017

Med start hösten 2014 ges nu en avancerad treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Stockholm.

 Utbildningen består av:

  • Undervisning kring modulens tema
  • Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
  • Handledning på egenfilmade patientsessioner
  • Gruppsamtal kring egna processer
  • Läsning av ISTDP-litteratur

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med konflikttriangeln. Andra året handlar mer om att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mer mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Syftet är att successivt lära sig arbeta med mer svårare problematik med ISTDP.

Kursstart: Hösten 2014 (datum spikas när gruppen är full)

Plats: Blå vinden, Tomtebogatan 6A i centrala Stockholm

Lärare/handledare: Tobias Nordqvist

Pris: 60 000 kr inkl. moms för hela utbildningen (betalning 5000 kr sker till varje tillfälle)

Utbildningen ger ISTDP-institutets internationella certifiering som ISTDP-terapeut. Förhoppningsvis kommer utbildningen också ingå i specialistordningen för psykologer (väntar svar från Specialistrådet om specifika krav för examination). För godkänd utbildning krävs att varje deltagare får handledning på minst 10 egenfilmade sessioner.

Välkommen med din anmälan till tobias.nordqvist@gmail.com. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Pre core i Stockholm i september 2014!

Nu ges ytterligare en tredagars workshop i Stockholm. Kursen är en fördjupande introduktion till ISTDP, och innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig principerna bakom varje intervention, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering sina patienter. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt. Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

Priset för workshopen är 2500 kr inkl. moms för studenter och 3700 kr inkl. moms för övriga. Kursen hålls 10-12 september, kl. 9-17 samtliga dagar. Lokal: Blå vinden på Tomtebogatan 6 i Stockholm.

Anmälan via mejl till tobias.nordqvist@gmail.com

tobiasTobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet, samt vid Ersta Sköndals högskola. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets handledarprogram i Norge, under ledning av Jon Frederickson.

Psykoterapimässan och core-training med högskolepoäng!

Psykoterapimässan Stockholm 21-22 oktober
S:t Lukas utbildningsinstitut anordnar föreläsning med efterföljande workshop i ISTDP med Jon Frederickson den 21 oktober. Klocktider ej fastställda.
Föreläsning: Treating Anxiety in the Traumatized Patient
Workshop: Case Presentation–The man who had 14 Previous therapies

 

Core-group training (30 credits) in ISTDP starting 29-31 october
Ersta Sköndal högskola in Collaboration with Washington School of Psychiatry
Three year Core Group Training with Jon Frederickson and Tobias Nordqvist
Time: October 29-31 2014
Three year program to become a practitioner of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Four three day blocks per year plus additional trainings. The training involves power points, readings, extensive skill building exercises, teaching, and group supervising of videotaped therapy session.
Price: 1000 USD per block. Four skill building sets for a total of 200 USD
Location: Ersta Sköndal högskola, Konferensrummet EKO, plan 2
Contact: Björn Elwin, bjorn.elwin@esh.se, http://www.esh.se/

Årsmöte Svenska Föreningen för ISTDP

I februari 2014 hade Svenska Föreningen för ISTDP årsmöte i Göteborg. På mötet deltog Cecilia Pilback, Frida Lisak och Liv Raissi från 2013 års styrelse, samt fyra medlemmar. Protokoll från mötet hittar du här.

Sammanfattningsvis presenterades valberedningens förslag på ny styrelse vilket godkändes av alla närvarande. Peter Lilliengren och Liv Raissi sitter kvar i styrelsen men Cecilia Pilback och Frida Lisak avgår. Till ny styrelse valdes:

Liv Raissi, ordförande

Malte Johnsson, kassör

Peter Lilliengren, styrelseledamot

Tobias Nordqvist, styrelseledamot.

På mötet diskuterades även behovet av att ackreditera ISTDP-utbildningar som t.ex core till specialistkurser inom specialistordningen samt att uppdatera hemsidan genom att lägga till en länk om utbildningar.

Den nya styrelsen hade ett första möte förra veckan då frågorna ovan diskuterades samt planer vad gäller arrangemang framöver.

Tack till avgående ordförande Cecilia och kassör Frida för ett fantastiskt arbete med att starta och utveckla föreningen!

Är du inte medlem ännu men vill bli det? Välkommen att maila ditt namn och mailadress till Liv Raissi (liv.raissi@affekta.se) samt betala in 300 kronor på bankgiro 300-3944. Skriv ”Ditt namn+medlemsskap” i meddelanderutan.

 

Allan Abbass immersions in Scandinavia

Missa inte att anmäla er till årets immersions med Allan Abbass, i Norge och i Sverige:

Drammen, Norway                                                                                                                        2nd Norwegian Immersion in Davanloo’s ISTDP. 4 day Immersion focusing on the rapid evaluation and treatment of Depression and Somatization.
Norway, May 22-25, 2014 contact Jennifer at abbass@bellaliant.net see www.istdp.no

Stockholm, Sweden
3rd Swedish Immersion of Davanloo’s ISTDP. 4 day Immersion focusing on the rapid evaluation and treatment of the Highly Resistant Patient.
Stockholm, Sweden, September 11-14, 2014 contact Jennifer at abbass@bellaliant.net

OBS! Byte av föreläsare 23 februari!

Det har blivit ändrade planer vad gäller föreläsningen 23 februari! Alla anmälda har fått separat mail.

Tyvärr kommer Monica inte kunna komma till oss på söndagen! Hon behöver pga hälsoskäl stanna hemma i Italien, och det blir tyvärr ingen föreläsningen med henne denna gång. Det här är naturligtvis vansinnigt tråkigt tycker vi, och vi beklagar verkligen för alla som anmält sig för att se henne.

Men! Nu kommer de goda nyheterna. Vi kände att det skulle vara ännu tråkigare om vi ställer in arrangemanget helt och hållet, särskilt då vissa av er kanske redan bokat resa hit just den dagen. Därför har vi nu med kort varsel hittat en ersättare, som vi är säkra på kommer leverera en spännande föreläsning och göra oss nöjda ändå.

Roger Sandvik Hansen från Norge är hjälten som räddar oss i detta läge. Han har egentligen fullt upp denna dag, faktiskt med Jon Frederickson, men väljer att ställa upp för oss istället. Vi är väldigt glada över detta, då Roger är en duktig ISTDP-terapeut, uppskattad föreläsare och forskare. Han kommer att behålla det tema som Monica som skulle ha, dvs psykodiagnostik utifrån kroppssignaler, och kommer att visa video från patientarbete.
Tiden är fortfarande 16:30-20:30 och platsen är fortfarande Drottningssalen på Hotell Eggers i Göteborg.

Vi beklagar att Monica inte kommer. Samtidigt är vi väldigt glada och förväntansfulla inför Rogers presentation. Hoppas att dessa ändrade planer inte innebär alltför stora problem för er, och att ni kommer på föreläsningen på söndag den 23e. Maila mig vid frågor, liv.raissi@affekta.se. Välkommen!

Nedan ser du flyer med uppdaterad information:

header.jpg

 

inbjuder till ISTDP-workshop 23 februari 2014 i Göteborg med 

Roger Sandvik Hansen

 Fördjupning i psykodiagnostik utifrån kroppssignaler

ISTDP utvecklades av Habib Davanloo MD och är en psykoterapimetod med rötter i psykoanalytisk teori, anknytningsteori, neurovetenskap och har stöd i psykoterapiforskning. Metoden har utvecklats för att hjälpa patienten att på kort tid komma till botten av sina problem och lösa upp det som blockerar utveckling mot hälsa. Terapeuten arbetar aktivt för att underlätta så att patienten kan vända sig mot självdestruktiva försvar och ta ansvar för sin egen utveckling. Sessionerna videofilmas för att effektivisera processen och underlätta terapeutens arbete, handledning och forskning.

Rogers workshop hjälper dig att effektivisera din psykodiagnostik av patienten genom att observera kroppsignaler. En sådan observation kan ge dig en hypotes om patientens problematik som du sedan kan testa genom dina interventioner. Känslomässiga blockeringar kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom och vi kan genom att lägga märke till kroppssignaler finna vägar till omedvetna känslor och impulser. Roger kommer att illustrera sitt arbete med videofilmade terapier.

roger sandvik hansenRoger Sandvik Hansen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (UiO) og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber til daglig 50% som psykologspesialist på ISTDP posten ved Drammen Distriktspsykiatriske Senter (DDPS) Thorsberg Døgnseksjon og 50% med forskning, veiledning og fagutvikling ved Drammen DPS. Han er en av grunnleggerne av Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP). Sandvik Hansen har bred veilednings- og undervisningserfaring, bl.a. fra profesjonsstudiet ved UiO. I tillegg til å veilede og undervise i ISTDP er Sandvik Hansen godkjent lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen. Han har presentert ISTDP en rekke steder nasjonalt, og internasjonalt bl.a. på professor Allan Abbass fordypningskurs i Norge, Sverige og Canada. Han driver i dag en 3,5-årig utdanningsgruppe i ISTDP for leger og psykologer i Vestre Viken Helseforetak.
Plats:  Hotell Eggers, Drottningsalen, Drottningtorget, 411 03 Göteborg
Datum:  23 februari 2014
Tid: Kl 16:30-20:30
Kostnad: 0 kr för medlemmar, 500 kr för icke- medlemmar. Ingen moms tillkommer. I kostnaden ingår fika.
Anmälan:  Anmälan genom separat anmälningsblankettOBS: begränsat antal platser.
Info:   Genom Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Flyer

 

 

One-day seminar on Pathological mourning, with Patricia Coughlin

header.jpg

Invites you to a one-day seminar with Patricia Coughlin on the topic of:

Pathological mourning

– Helping patients process unresolved grief using emotion-focused interventions

 Pathological mourning has been referred to as the “great deceiver” as it can be disguised as anxiety symptoms, depression, somatization, or even maladaptive personality traits. Since the patient is often unaware that his suffering is the result of unresolved feelings regarding traumatic loss, he can often not report it. This can only be discovered as the result of skillful psychotherapeutic intervention.

This seminar will provide an updated research-informed overview of both normal and complicated grief reactions. Factors contributing to a pathological course of morning will be outlined and illustrated with clinical material. Specific interventions designed to overcome defense and resistance, and facilitate the direct experience of complex, mixed feelings regarding loss, will be exemplified with video clips from actual therapy sessions.

Specific learning objectives include:

  1. How to detect indications of pathological mourning underlying the patients presenting problems
  2. How to assess patients factors that prevent the resolution of the grieving process using moment-to-moment assessment of patient strengths and vulnerabilities
  3. How to use principles from Intensive Short-Term Psychotherapy (ISTDP) to help patients process complex feelings to resolve the grieving process

ISTDP was originally created by Habib Davanloo, MD, and is a short-term therapy approach with roots in psychoanalytic theory, attachment theory and neuroscience. The ISTDP-therapist is active in helping patients see and turn against self-destructive defenses that block adaptive emotional responding. Therapy sessions are videotaped to facilitate therapist learning, supervision and research. ISTDP has a growing empirical base for a wide range of emotional disorders.

patriciaPatricia Coughlin (Della Selva), Ph.D. is a Clinical Psychologist with over 30 years of experience as a clinician, teacher, supervisor and author.  In addition to a private practice, she has been Clinical Professor of Psychiatry at Northwestern School of Medicine, Albany Medical College, and Thomas Jefferson School of Medicine.  Currently, she is Visiting Scholar at the University of New Mexico School of Medicine. Her book, Intensive Short term Dynamic Psychotherapy: Theory and Technique (l996/2004) is considered a classic in the field. Known as a lively and engaging presenter, Dr. Coughlin is a sought after speaker around the world.

Location:        Gothenburg, SWEDEN (specific location TBA)

Date:              September 5th 2014

Time:              8.30 – 16.30

Cost:               2000 SEK, 1500 SEK for members of the Swedish society for ISTDP, 750 SEK for full-time students

Fee includes coffee and snacks during breaks

Registration:

From Sweden: Email your name and phone number to liv.raissi@affekta.se for registration. Transfer the fee to bankgiro: 300-3944. Include “ISTDP1409: Your name” in the caption. You will get a confirmation of your registrations as soon as the payment is at our account.

From abroad:  Email your name and phone number to liv.raissi@affekta.se for registration. Transfer your money to bank account 300-3944 (SE 3680000 8105 9923 9884 498, BIC/SWIFT  SWEDSESS) Include “ISTDP1409: Your name” in the caption. You will get a confirmation of your registrations as soon as the payment is at our account.

Contact:          Liv Raissi: liv.raissi@affekta.se or Peter Lilliengren: peter.lilliengren@affekta.se

Flyer