Core i Göteborg hösten 2019

Till hösten drar Liv Raissi och Frida Lisak Salman igång ännu en omgång av den treåriga Coreutbildningen, som riktar sig till psykologer och psykoterapeuter. Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år) som alla har olika inlärningsteman. Du kommer att förbättra din terapeutiska färdigheter i att bedöma och arbeta med patienter utifrån affekter, ångest och försvar. Du kommer även att lära dig se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin, samt ständigt integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet.

Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP. Deltagaren har med sig film från en terapisession till varje tillfälle. Deltagarna förväntas även ta enskild handledning i ISTDP, minst 2 gånger mellan varje modul och 1 gång på sommaren. Detta kan ske på plats eller via t.ex. Skype. Som deltagare får du rabatt vid seminarium och konferenser som Liv och/eller Frida arrangerar i Göteborg. Mer information hittar du i kursinformationen (pdf).

Workshop om behandlingsresistent depression med Joel Town

Över hälften av de som drabbas av depression får ingen eller marginell effekt av de behandlingar som i nuläget är förstahandsalternativen. I och med varje misslyckat behandlingsförsök blir prognosen sämre och både patient och vården kan demoraliseras och tappa hoppet. Studien Halifax Depression Study visar att ISTDP är en effektiv behandling vid behandlingsresistent depression. Resultat från den här studien ger en tydlig indikation om hur terapeuter bättre kan arbeta med timing kring känslomässigt utforskande under terapisamtalen. Den här tvådagarskursen fokuserar på ISTDP för behandlingsresistent depression, och kommer att lära ut några centrala principer som terapeuter kan använda sig av för att hjälpa patienter att få stopp på olika processer som vidmakthåller behandlingsresistens.

Workshopen hålls av forskaren och psykologen Joel Town som ledde Halifaxstudien och som i nuläget arbetar vid Centre for Emotions and Health i Halifax, Kanada. Som kliniker arbetar Joel i första hand med posttraumatisk stressyndrom, funktionella somatiska problem och behandlingsresistent depression. Workshopen äger rum 21-22 oktober 2019.

Ladda ner flyern för mer information.

Årsmöte och föreläsning av ISTDP-teamet vid Kronan

Den 16:e mars kommer föreningens årsmöte äga rum mellan 11.00 och 12.30 vid Ersta Bräcke Sköndal Högskola, Campus Ersta på söder i Stockholm. Kallelsen till detta möte hittar du här: kallelse. I dokumentet hittar du även en kort verksamhetsberättelse för 2018.

Efter lunchuppehåll kommer ISTDP-teamet vid psykiatriska mottagningen Kronan, Psykiatri Nordväst i Stockholm att diskutera dels sitt praktiska patientarbete, och dels de organisatoriska förutsättningarna och utmaningarna kring att bedriva ISTDP i psykiatrisk öppenvård. I den här flyern kan du läsa mer om eftermiddagens presentation.

Varmt välkomna!

50933570_283723782303531_4499047829620129792_n

ISTDP-teamet vid Kronan under en utbildning som de höll i slutet av januari.  

Roger Sandvik Hansen till Göteborg 10:e maj

Psykologen och ISTDP-utbildaren Roger Sandvik Hansen från Norge kommer till Göteborg den 10:e maj. Roger föreläste i Göteborg för några år sedan, och har även föreläst i Stockholm i samband med Allan Abbass kurser i Stockholm. Den här gången kommer han att prata om något som vi alla känner igen: När man kör fast i terapin. Hur kan vi förstå det och hur kan vi ta oss vidare? Roger kommer att exemplifiera med hjälp av videoklipp från olika terapier. Se flyer här och välkommen med din anmälan!


De som går core med start 2017 och 2018 i Göteborg går på föreläsningen som del av utbildningen, men övriga är lika välkomna och vi ger rabatt till föreningsmedlemmar, övriga som går core och heltidsstudenter.

Immersion med Allan Abbass i Stockholm i augusti 2019

Allan Abbass kommer tillbaka till Stockholm för sin årliga fördjupningskurs, “Immersion”, mot slutet av sommaren. Datumen är 29-31:e augusti.

 

 

Temat för i år är hur man kan skapa allians med olika typer av patienter. Särskilt fokus kommer ligga på det fenomen som inom ISTDP kallas för “den omedvetna alliansen”. Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal som arbetar med terapi och det är inte krav på att att man jobbar specifikt med ISTDP. Det är begränsat med platser så anmäl er så snart ni kan. Går man ISTDP-utbildningen (CORE) eller är student på heltid så är kostnaden reducerad. Lunch och fika ingår varje dag. Missa inte chansen till en tre dagars intensiv fördjupning med en av ISTDP-världens främsta kliniker! Hoppas vi ses där!

Mer information och anmälningsuppgifter finns här.

Angela Cooper till Stockholm 15-16 januari 2019

Den 15:e och 16:e januari kommer Angela Cooper från Halifax Centre for Emotions and Health till Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm för att hålla ett seminarium om medicinskt oförklarade symtom. Varmt välkomna! Se flyern här för information om hur du anmäler dig, kostnad och övrigt: Cooper-2019-Ersta

Kroppssyndrom, psykosomatiska besvär, somatoforma tillstånd, medicinskt oförklarade symtom – kärt barn har många namn. Patienter med medicinskt oförklarade symtom (MOS) är de patienter som har stora somatiska besvär trots att ingen medicinsk undersökning har kunnat påvisa någon form av patologi. Man uppskattar att 20% av vårdcentralspopulationen och 20-40% av patienterna som remitteras till specialistvården utgörs av denna patientgrupp.  Inom psykiatrin är patientgruppen vanlig, och även om forskningen inte är entydig så pekar den mot att runt hälften av de patienter som uppfyller kriterierna för egentlig depressionsdiagnos och runt en tredjedel av de med emotionellt instabil personlighetssyndrom har flertalet MOS.

Patienter med MOS löper större risk att ägna sig åt destruktiva hälsorelaterade beteenden och överlag har de högre dödlighet än befolkningen i övrigt – vilket leder till enorma hälsokostnader, långa väntetider och frustration bland vårdgivarna. En möjlig förklaring till MOS är att olika psykologiska och emotionella processer leder till dysfunktionell autonom, endokrin och immunologisk aktivitet. Om de psykologiska och emotionella faktorerna inte adresseras och man endast erbjuder medicinsk standardvård hamnar många av patienterna i den här gruppen lätt i kostsamma men fruktlösa specialistvårdsundersökningar och farmakologiska behandlingar. Inom vissa specialistmedicinska fält är andelen patienter med MOS omfattande – exempelvis finns det en amerikansk studie på internmedicinpatier där 84% av patienterna inte fick någon diagnos trots kostsamma undersökningar. Typiska MOS är kronisk smärta, bröstsmärtor, fibromyalgi, IBS, huvudvärk, migrän, minnessvårigheter, yrsel och olika former av trötthet.

Under de senaste decennierna har flertalet psykologiska MOS-behandlingar utvecklats, både inom och utanför det psykodynamiska fältet. Även om behandlingarna skiljer sig åt brukar känsloreglering stå i fokus. Den här workshopen utgår från ISTDP och betonar exponering för den fysiska upplevelsen av känslor under terapisessionerna. Flertalet studier genomförda under de senaste åren visar att ISTDP är en lovande behandlingsform vid MOS. Workshopen riktar sig till yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter som är intresserade av ISTDP oavsett tidigare kunskap och erfarenhet om terapimetoden.