Introduktionskursen pre-core i Göteborg i april 2019

Frida Salman Lisak kommer att hålla en introduktionskurs (pre-core) i Göteborg under våren. Datumen är 4-6:e april. Du kan läsa mer i den här flyern.