Introduktionskursen pre-core i Lund i maj 2019

Nina Klarin kommer att hålla en introduktionskurs, en s.k. Pre-core, i Lund i maj månad nästa år. Datumen är 23-25:e maj. Du kan läsa mer i den här flyern.