Core-utbildning i Stockholm 2018-2021!

I höst startar en ny coregrupp i Stockholm. Lärare och handledare är Allan Abbass, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist. Se bifogat blad för mer info!

Core 2018-2021