Core-utbildning i ISTDP i Stockholm 2014-2017

Med start hösten 2014 ges nu en avancerad treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Stockholm.

 Utbildningen består av:

  • Undervisning kring modulens tema
  • Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
  • Handledning på egenfilmade patientsessioner
  • Gruppsamtal kring egna processer
  • Läsning av ISTDP-litteratur

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med konflikttriangeln. Andra året handlar mer om att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mer mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Syftet är att successivt lära sig arbeta med mer svårare problematik med ISTDP.

Kursstart: Hösten 2014 (datum spikas när gruppen är full)

Plats: Blå vinden, Tomtebogatan 6A i centrala Stockholm

Lärare/handledare: Tobias Nordqvist

Pris: 60 000 kr inkl. moms för hela utbildningen (betalning 5000 kr sker till varje tillfälle)

Utbildningen ger ISTDP-institutets internationella certifiering som ISTDP-terapeut. Förhoppningsvis kommer utbildningen också ingå i specialistordningen för psykologer (väntar svar från Specialistrådet om specifika krav för examination). För godkänd utbildning krävs att varje deltagare får handledning på minst 10 egenfilmade sessioner.

Välkommen med din anmälan till tobias.nordqvist@gmail.com. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.