månadsarkiv: januari 2016

Jon Frederickson till Göteborg i mars 2016

Se Jon Frederickson i Göteborg!

Svenska Föreningen för ISTDP inbjuder tillsammans med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet till en föreläsning med Jon Frederickson onsdagen den 2 mars kl 17:00-21:00. Jon kommer i sin presentation att visa hur man utifrån ISTDP kan hjälpa traumatiserade patienter som dissocierar. Han kommer med hjälp av videosekvenser från en terapi visa:

- hur man identifierar och arbetar med flashbacks
- hur man identifierar och arbetar med dissociation
- hur man gradvis bygger upp affektolerans.

Se bilaga för mer information:

Allan Abbass till Stockholm i augusti 2016!

Se bifogad info om den femte Immersionkursen med Allan Abbass i Stockholm, 25-27 augusti 2016, som nu är öppen för anmälan!

Titeln för i år är “Reaching through resistance: Assessing and treating patients across the spectrum with ISTDP”. Kursen kommer ge en videobaserad och detaljerad genomgång av principer för arbete med patienter med olika grad av motstånd och ångesttolerens. Kursen kommer även innehålla fallpresentationer på svenska av Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Detta är ett utmärkt tillfälle att fördjupa din förståelse för modellen bakom ISTDP och hur olika interventioner kan anpassas till olika patienters behov och kapacitet – missa inte detta!

5th Swedish ISTDP Immersion with dr. Abbass (August 25-27, 2016)(1)

Pre core i Göteborg i april 2016!

Den 14-16 april 2016 kommer Frida Lisak och Liv Raissi ge en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
- Meta-psykologin bakom ISTDP
- Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
- Att fokusera på affekter
- Att bedöma och reglera ångestnivå
- Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss erfarenhet av terapeutiskt arbete t.ex. läser sin sista termin på psykologprogrammet, som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr).

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2016. Mer information kommer senare.
Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

Liv Raissi är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare samt handledare i psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.
Frida Lisak är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare, diplomerad ISTDP-terapeut med långvarig yrkeserfarenhet.

För att anmäla dig till pre-core kursen maila Frida Lisak : frida.lis.sal@gmail.com