månadsarkiv: juni 2014

ISTDP FOR THE RESISTANT CLIENT: IMMERSION MED ALLAN ABBASS

Motstånd är vanligt inom alla former av psykoterapi. Förutom att det är väldigt kostsamt och frustrerande för behandlare så leder det även till att behandlingarna förlängs, patienterna hoppar av och till att vissa behandlingar har negativ effekt. För att bemöta problemet med motstånd utvecklade Habib Davanloo intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Den centrala terapeutiska processen i ISTDP baseras på ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och bemöta patientens motstånd, ångest och ambivalens. Enligt den forskning som genomförts på metoden möjliggör ISTDP behandling av upp till 86% av patienterna som söker psykoterapi.  

 Med hjälp av videoinspelade terapier presenterar Allan Abbass under den här fyradagarskursen en grundläggande introduktion till ISTDP följt av en fördjupning inom området motstånd. Abbass är professor i psykologi och psykiatri, verksam vid Dalhousie University i Halifax, Kanada, där han bland annat driver ”Centre for Emotions and Health”. Han har publicerat hundratals artiklar om process och utfall i ISTDP, och han är dessutom inblandad i arbetet bakom Cochrane Reviews utvärderingar av dynamisk korttidsterapi.

 Kursen berör följande teman:

– Grunderna i Davanloos metapsykologi

– Översikt av lämpliga patienter med videoexempel

– Psykodiagnostisk bedömning av motståndet

– De centrala interventionerna i ISTDP

– Att anpassa och hitta rätt timing i interventionerna

– Partiell och fullständig upplåsning av det omedvetna

– Behandlingsprocessen för patienter med högt motstånd

Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mail (på engelska) till abbass@bellaliant.net.

Kostnaden för studenter är 1100 kanadensiska dollar och för yrkesverksamma 1200 (ca 6700 resp. 7300 SEK). Priset inkluderar lunch, fika och handouts.

Datum: 11-14 september

Plats: Campus Ersta, Ersta-Sköndal Högskola.