månadsarkiv: maj 2014

Core-utbildning i ISTDP i Stockholm 2014-2017

Med start hösten 2014 ges nu en avancerad treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Stockholm.

 Utbildningen består av:

  • Undervisning kring modulens tema
  • Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
  • Handledning på egenfilmade patientsessioner
  • Gruppsamtal kring egna processer
  • Läsning av ISTDP-litteratur

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med konflikttriangeln. Andra året handlar mer om att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mer mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Syftet är att successivt lära sig arbeta med mer svårare problematik med ISTDP.

Kursstart: Hösten 2014 (datum spikas när gruppen är full)

Plats: Blå vinden, Tomtebogatan 6A i centrala Stockholm

Lärare/handledare: Tobias Nordqvist

Pris: 60 000 kr inkl. moms för hela utbildningen (betalning 5000 kr sker till varje tillfälle)

Utbildningen ger ISTDP-institutets internationella certifiering som ISTDP-terapeut. Förhoppningsvis kommer utbildningen också ingå i specialistordningen för psykologer (väntar svar från Specialistrådet om specifika krav för examination). För godkänd utbildning krävs att varje deltagare får handledning på minst 10 egenfilmade sessioner.

Välkommen med din anmälan till tobias.nordqvist@gmail.com. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Pre core i Stockholm i september 2014!

Nu ges ytterligare en tredagars workshop i Stockholm. Kursen är en fördjupande introduktion till ISTDP, och innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig principerna bakom varje intervention, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering sina patienter. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt. Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

Priset för workshopen är 2500 kr inkl. moms för studenter och 3700 kr inkl. moms för övriga. Kursen hålls 10-12 september, kl. 9-17 samtliga dagar. Lokal: Blå vinden på Tomtebogatan 6 i Stockholm.

Anmälan via mejl till tobias.nordqvist@gmail.com

tobiasTobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet, samt vid Ersta Sköndals högskola. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets handledarprogram i Norge, under ledning av Jon Frederickson.