månadsarkiv: december 2013

Workshop i Göteborg 23 februari med Monica Urru

header.jpg

bjuder in till en ISTDP-workshop 23 februari

med 

 Monica Urru

“How to make an effective Psychodiagnosis based on body signaling”

ISTDP utvecklades av Habib Davanloo MD och är en psykoterapimetod med rötter i psykoanalytisk teori, anknytningsteori, neurovetenskap och har stöd i psykoterapiforskning. Metoden har utvecklats för att hjälpa patienten att på kort tid komma till botten av sina problem och lösa upp det som blockerar utveckling mot hälsa. Terapeuten arbetar aktivt för att underlätta så att patienten kan vända sig mot självdestruktiva försvar och ta ansvar för sin egen utveckling. Sessionerna videofilmas för att effektivisera processen och underlätta terapeutens arbete, handledning och forskning.

Monicas workshop hjälper dig att effektivisera din psykodiagnostik av patienten genom att observera kroppsignaler. En sådan observation kan ge dig en hypotes om patientens problematik som du sedan kan testa genom dina interventioner. Känslomässiga blockeringar kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom och vi kan genom att lägga märke till kroppsignaler finna vägar till omedvetna känslor och impulser. Monica kommer att illustrera sitt arbete med videofilmade terapier.

MonicaUrruMonica Urru, MD, är ordförande i Italian Experiential Therapy Association och har privat praktik som psykoterapeut i Rom. Hon är specialiserad på traumatisering och somatisering hos vuxna,  och integrerar ISTDP med metoder såsom EMDR, sensorimotor psychotherapy och CRM neurofeedback. Monica leder core-grupper i ISTDP i Europa och Mellanöstern samt handleder andra terapeuter. I samarbete med kollegor världen över utvecklar hon behandlingsmetoder för komplexa/psykosomatiska tillstånd.

Plats:                   Hotell Eggers, Drottningsalen, Drottningtorget, 411 03 Göteborg

Datum:               23 februari 2014

Tid:                      Kl 16:30-20:30

Kostnad:             0 kr för medlemmar (2014!), 500 kr för icke- medlemmar. Ingen moms tillkommer.

Anmälan:           Anmälan genom separat anmälningsblankett. OBS: begränsat antal platser.

Info:                    Genom Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Klicka på länkarna nedan för mer information:

Flyer

Anmälningsblankett

Conference in Great Britain 22nd-23rd May

MAXIMISING EFFECTIVENESS IN SHORT TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

INTEGRATING SPECIFIC FACTORS INTO A DYNAMIC FRAMEWORK TO DEEPEN AND ACCELERATE THE PROCESS OF CHANGE

Dr Patricia Coughlin Ph.D. will present a 2 day master class outlining a clinically and cost effective method for facilitating deep emotional change.

This method aims to help patients regulate anxiety and abandon maladaptive defences in order to promote healing and lasting change.

Dr Coughlin will use video recorded material to illustrate how this method can be applied to a broad range of mental health problems. She will also present the growing evidence base for this approach, which includes RCTs, a Cochrane review and a number of meta-­‐analyses for a variety of mental health diagnoses.

Learning Objectives:

  • How to create and maintain a collaborative alliance
  • How to use response to intervention as the primary diagnostic tool
  • Assessing and regulating anxiety to build capacity
  • Facilitating multiple levels of emotional activation
  • Unlocking the emotional unconscious and rewiring implicit memories
  • Promoting profound moments of meeting, the emergence of the true self and the development of secure, authentic attachments

Download or view the conference poster here: Conference Poster 2014

Please follow the site links for more information about the conference and how to book.

If you require any more information, please feel free to contact us.